Doelstellingen

Stichting Tam Binh heeft als doel de leefomstandigheden van Vietnamese jongeren met een beperking te verbeteren. Zij heeft geen politieke doelstelling. Stichting Tam Binh is een onafhankelijke stichting en werkt met lokale professionele krachten en vrijwilligers.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten is het waarborgen van de continuïteit. Voor de dagopvang van de gehandicapte jongeren uit Vietnam betekent dit dat men ervan op aan kan dat hulp die wordt gegeven structureel is.

Alle door Stichting Tam Binh verkregen middelen, worden volledig ingezet ten bate van de exploitatie van Centrum Tam Binh. Het bestuur van de stichting bestaat uit personen die de lokale situatie kennen en geen salaris ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Voor de donateurs in Nederland betekent dit dat men de zekerheid heeft dat de donaties die worden gedaan op een verantwoorde manier worden besteed.