Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Tam Binh kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het leggen van contact via een e-mailbericht aan Stichting Tam Binh verstrekt. Stichting Tam Binh kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres

Waarom Stichting Tam Binh gegevens nodig heeft

Stichting Tam Binh verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen.

Delen met anderen

Stichting Tam Binh verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stichtingtambinh.nl. Stichting Tam Binh zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) op grond van het Klachtreglement van Stichting Tam Binh de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van Stichting Tam Binh in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

Beveiligen

Stichting Tam Binh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pixelpanters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Tam Binh verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Tam Binh op via info@stichtingtambinh.nl.

Mailchimp

Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief van Stichting Tam Binh? Voor het versturen van onze nieuwsbrief maakt Stichting Tam Binh gebruik van Mailchimp. Wanneer u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief zorgt Stichting Tam Binh ervoor dat al uw gegevens bij Stichting Tam Binh worden verwijderd.